ALMEDALSBIBLIOTEKET

2 juli 2019, kl 10-15 | Visby

Det börjar med läsningen...

 

Stiftelsen LegiLexi har en vision om att alla barn ska lära sig att läsa ordentligt under lågstadiet i svenska skolan. Att kunna läsa är en grundförutsättning för fortsatt lärande och ett fundament för demokrati, välfärd och internationell konkurrenskraft. Med Läsdagen riktar vi strålkastaren på aktuella frågor som handlar om barn och unga i förskola och skola. Vi diskuterar den nya läsa, skriva, räknagarantin och huruvida den räcker för att säkerställa att alla barn och ungdomar klarar av skolan i framtiden. Vi tittar också på hur det står till med högläsningen för barn och unga i Sverige och huruvida digitaliseringen av skolan kan hjälpa eller stjälpa läsinlärningen. 

 

Tillsammans med sakkunniga, forskare, författare, lärare och makthavare skapar vi dynamiska samtal. Den här dagen har vi också med oss de allra viktigaste rösterna: elevernas. Kom och lyssna när de ställer sina frågor till våra skolpolitiker. Välkommen till årets viktigaste dag – Läsdagen 2019!

Moderator: Rickard Olsson, Journalist och programledare

Plats: Almedalsbiblioteket, Visby

Tid: Tisdagen den 2 juli kl 10-15

PROGRAM

10.00

-

10.45

Skola, utanförskap och ungas kriminalitet

Hur många kullar av barn som inte kommer in på gymnasiet klarar vårt samhälle av? Studier visar att det finns en tydlig koppling mellan bristande skolgång och kriminalitet. Det är bråttom att vända utvecklingen i skolor i utsatta områden. För barnens och samhällets skull.

Hur unga klarar skolan idag är viktigare än någonsin för att inte hamna i utanförskap och kriminalitet. Enligt den senast tillgängliga årliga statistiken klarar inte var fjärde elev grundskolan med godkända betyg, samtidigt som var femte elev inte nådde gymnasieexamen. Ofattbara och skrämmande siffror. I vissa områden misslyckas majoriteten av pojkarna i skolan och man vet att just dessa ungdomar riskerar att sugas upp av de kriminella nätverken. Det är viktigt med tidiga insatser och nu lanseras läsa-skriva-räkna-garantin för förskoleklass och lågstadiet. Är det lösningen? Kommer det att räcka?

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Medverkande:

 • Anna Ekström, Utbildningsminister

 • Peter Fredriksson, Generaldirektör Skolverket

 • Ann-Marie Begler, fd Generaldirektör för Försäkringskassan, Skolinspektionen, Brottsförebyggande rådet och fd överdirektör Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen

 • Hamid Zafar, utnämnd till Årets svensk 2018 och Barn- och utbildningschef Mullsjö kommun

 • Lise Tamm, Kammarchef/Chefsåklagare Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

 • Jennie Gustafsson, Förbundsordförande SVEA - Sveriges Elevråd

11.00

-

11.45

Digitalisering av skolan - ett misstag?

 

Skolan digitaliseras i snabb takt. Traditionell pedagogik utmålas av vissa som föråldrad, baserad på förlegade idéer. Men hjärnforskare varnar nu för riskerna med digitaliseringen: att hjärnan därmed inte utvecklas som den ska. Vad är det för experiment vi utsätter våra barn för?

En nationell strategi som syftar till att ytterligare påskynda digitaliseringen av skola och förskola har antagits. Forskarvärlden är dock splittrad. Digitaliseringen av skolan pekar mot både positiva och negativa effekter. Forskning visar att lärare i förskolan ofta använder surfplattor och appar som ersättning för bokläsning och lek. Samtidigt drivs från andra håll det så kallade “Silicon Valley-narrativet”: traditionell pedagogik utmålas som föråldrad och baserad på förlegade idéer. Men hjärnforskare varnar nu för vad det gör med barnens hjärnor och talar om riskerna med digital demens bland barn och att hjärnan inte utvecklas som den ska. De pekar på kopplingen mellan läsning och att kunna tänka/tänka abstrakt: vad händer i ett samhälle där vi inte läser utan alltmer konsumerar rörligt och ljudböcker, därtill på speedläge: vad händer med hjärnan, med språket, etcetera? Vad är det för experiment vi utsätter våra barn för? Och vilka krafter är det egentligen som styr i bakgrunden?

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Medverkande:

 • Per-Arne Andersson, Chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL- Sveriges kommuner och landsting

 • Lena Andersson, Författare, skribent och debattör

 • Martin Ingvar, Hjärnforskare och professor vid Karolinska Institutet 

 • Jennie Gustafsson, Förbundsordförande SVEA - Sveriges Elevråd

 • Isak Skogstad, Lärare och debattör

13.00

-

13.45

Vikten av högläsning - ny undersökning

 

Enligt forskning ger högläsning barn ett större ordförråd, bättre läsförståelse och att barn snabbare lär sig läsa. Dessutom även minska risken för aggressivitet, hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter. En ny undersökning kartlägger hur högläsningen har förändrats.

Här presenteras en undersökning om hur det står till med högläsning tillsammans med barn. Hinner vi högläsa för våra barn och elever? Är det prioriterat? När senaste undersökningen om högläsning (genomförd av YouGov på uppdrag av Läsrörelsen och Junibacken) publicerades 2012 fick den stort genomslag i media och vi kunde läsa rubriker som "Sagostunden som försvann" på förstasidan av Dagens Nyheters kulturdel. Forskare är eniga om att högläsning tillsammans med barn redan från tidig ålder har positiva effekter på barnets utveckling. Men högläsningen har även stor betydelse för eleverna under hela grundskolan.Se reportaget och få tips från Alviksskolan i Stockholm där man arbetar aktivt med högläsning i högstadiet och där eleverna hyllar undervisningen med högläsning.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Medverkande:

 • Mats Myrberg, Professor Emeritus i specialpedagogik Stockholms universitet och KTH

 • Anne-Marie Körling, Lärare, föreläsare och författare

 • Martin Widmark, Författare och initiativtagare till stiftelsen En läsande klass

 • Anneli Glamsare, Specialpedagog, Läs- och skrivpedagogiskt centrum i Botkyrka utanför Stockholm

 • Malin Larsson, (med via film) Svensklärare, Alviksskolan, Stockholm

14.00

-

15.00

Svenska skolan - en plats där varken lärare eller elever vill vara?

 

Läget är akut. Vi har en skola där den ökande segregationen i skolan påverkar barnens chanser att klara skolan. Samtidigt ökar psykisk ohälsa hos svenska elever och alltfler lärare sjukskriver sig. Hur ska politikerna lösa situationen?

 

Trots bättre resultat när det gäller läsförståelse generellt i senaste PISA-undersökningen visar det sig att pojkarna halkar i just det. Var fjärde elev går ut grundskolan utan godkända betyg och var femte gymnasieelev saknar gymnasieexamen. Många elever känner sig otrygga i skolan och allt fler elever känner sig stressade och mår psykiskt dåligt. Klimatet i skolan måste förbättras på många sätt. Här låter vi elever från både grundskolan och gymnasium ställa våra politiker mot väggen. De kräver att ansvariga politiker agerar - nu! Punkten inleds med en kort "Vem vet bäst?" med moderator Rickard Olsson.

Medverkande:

 • Annika Hirvonen Falk (MP)

 • Christer Nylander (L)

 • Gudrun Brunegård (KD)

 • Ilona Szatmári Waldau (V)

 • Linus Sköld (S)

 • Maria Stockhaus (M)

 • Marie-Louise Wernersson (C)

 • Patrick Reslow (SD)
   

 • Elever från Vällingbyskolan (rörligt inslag från skolan)
   

Legi_Lexi_Final_080615_Black.png
Almedalsbiblioteket_transp-svart.png