ALMEDALSBIBLIOTEKET

2 juli 2019, kl 10-15 | Visby

PROGRAM

Medverkande:

 • Anna Ekström, Utbildningsminister

 • Peter Fredriksson, Generaldirektör Skolverket

 • Ann-Marie Begler, fd Generaldirektör för Försäkringskassan, Skolinspektionen, Brottsförebyggande rådet och fd överdirektör Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen

 • Hamid Zafar, utnämnd till Årets svensk 2018 och Barn- och utbildningschef Mullsjö kommun

 • Lise Tamm, Kammarchef/Chefsåklagare Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

 • Jennie Gustafsson, Förbundsordförande SVEA - Sveriges Elevråd

Medverkande:

 • Per-Arne Andersson, Chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL- Sveriges kommuner och landsting

 • Lena Andersson, Författare, skribent och debattör

 • Martin Ingvar, Hjärnforskare och professor vid Karolinska Institutet 

 • Jennie Gustafsson, Förbundsordförande SVEA - Sveriges Elevråd

 • Isak Skogstad, Lärare och debattör

Medverkande:

 • Mats Myrberg, Professor Emeritus i specialpedagogik Stockholms universitet och KTH

 • Anne-Marie Körling, Lärare, föreläsare och författare

 • Martin Widmark, Författare och initiativtagare till stiftelsen En läsande klass

 • Anneli Glamsare, Specialpedagog, Läs- och skrivpedagogiskt centrum i Botkyrka utanför Stockholm

 • Malin Larsson, (med via film) Svensklärare, Alviksskolan, Stockholm

            © 2019 LegiLexi

 • Gray Instagram Ikon
 • Grey Facebook Icon
Lena Andersson